Tarieven

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de logopedist dient u het volgende mee te brengen:

  • verwijsbrief van de arts
  • verzekeringspasje (of een kopie daarvan)
  • geldig identiteitsbewijs, ook voor kinderen. Dit laatste is wettelijk verplicht.

Afmelding

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, per telefoon.

Wanneer u dat niet doet moet u zelf de rekening betalen.

Aanmelden

1. reguliere individuele behandeling € 40,05
2. behandeling aan huis € 63,52
3. specifieke individuele behandeling van:

  • stotteren
  • preverbale logopedie
  • afasie-patiënten
€ 81,06
4. eenmalig logopedisch onderzoek € 81,06
5. groepszitting voor specifieke behandeling van

  • twee personen – € 43,83
  • drie personen – € 29,22
  • vier personen – € 21,91
  • vijf tot tien personen – € 12,52
6. deelname aan het Hanen-ouderprogramma, kosten totale programma € 1651,34
7. groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS) per dagdeel € 80,15
8. overleg met derden niet zijnde de verwijzer € 81,06
9. verslaglegging aan derden niet zijnde de verwijzer € 81,06
10. telefonische zitting € 14,02
11. presentatietrainingen in overleg met de opdrachtgever

Klachten
Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKKGZ). Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. SpreekTaal logopedisten volgt de klachtenregeling van de NVLF. Lees meer

Interessante informatie?
Deel het dan nu gemakkelijk via Facebook, Twitter en LinkedIn!