(035) 772 10 23 info@spreektaal.nl

Onze visie

 Missie

Wat willen we bereiken?

SpreekTaal is een eerstelijns praktijk voor logopedie, gekenmerkt door het aanbieden van uitstekende zorg aan onze cliënten. Deze zorg kan op één van onze praktijklocaties plaats vinden, dan wel thuis of in een zorginstelling.

Wij bieden zorg aan in een persoonlijke, hartelijke en professionele sfeer. Samen met de cliënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van diens klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega-therapeuten, de huisarts of de specialist.

De praktijk biedt een omgeving waarin de cliënt zich prettig en begrepen voelt en actief mee kan werken aan zijn of haar herstel. Bij de behandeling van kinderen worden ouders ook dmv. indirecte therapie betrokken.

Al onze logopedisten scholen zich jaarlijks bij, nemen deel aan intercollegiaal overleg en geven voorlichting en scholing aan andere beroepsgroepen.

Wat SpreekTaal zo wil bereiken is dat elke cliënt, jong of oud, de best mogelijke logopedische zorg krijgt, op de best passende plaats en moment, zodat die cliënt (weer) goed kan communiceren of veilig kan eten en drinken.

 

 Visie

Hoe willen we onze doelen bereiken?

In een tijd met veranderende zorgvraag wil SpreekTaal, logopedie blijven aanbieden aan een brede cliëntengroep. We streven naar continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg.

Verbreding realiseren wij doordat de logopedisten ieder hun specialisme hebben, waardoor er kennis voor cliënten van 0 tot 104 jaar in de praktijk aanwezig is (bijv. preverbale logopedie, sensorische informatieverwerking, afasie en Parkinson). Onze logopedisten spelen een actieve rol in diverse zorgketens.

Verdieping realiseren wij door middel van scholing en het toepassen van de laatste inzichten in behandelwijzen en werken volgens landelijke richtlijnen. Verschillende logopedisten van SpreekTaal geven scholing of zijn actief in het schrijven van E-learnings binnen hun eigen specialisme. Daarnaast kan logopedie in meerdere talen worden aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Zweeds en Indonesisch.

Continuïteit van de zorg garandeert SpreekTaal onder andere door het hele jaar door bereikbaar en alle weekdagen beschikbaar te zijn, ook in de vakanties. Onze locaties zijn verspreid over de regio, zodat de cliënt dicht bij huis logopedie kan krijgen. Aan huis behandeling is mogelijk op medische indicatie.

Door de cliënt centraal te stellen en te werken vanuit onze passie voor een goede levenskwaliteit, levert SpreekTaal uitstekende logopedische zorg.

 

   Werkwijze

Wat hebben we bereikt? 

Onze logopedisten werken in een veilig en gewaarmerkt Electronisch Patiënten Dossier. Hierdoor is de verslaglegging inzichtelijk en onderling goed over te dragen. Op dagelijkse basis kunnen controles op inhoud en kwaliteit gedaan worden, die maken dat de zorg goed geborgd blijft.

SpreekTaal heeft in 2017, 2019, 2021, 2022 en 2023 met glans de vrijwillige audit behaald, het keurmerk van de zorgverzekeraars in Nederland voor een ‘uitstekende praktijkvoering en zorg’.

SpreekTaal heeft samenwerkingscontracten met de twee grote zorginstellingen in de regio met meerdere huizen, nl. Hilverzorg en Inovum.

We bieden een platform voor geaccrediteerd intercollegiaal overleg (monodisciplinair) en zijn aangesloten bij ParkinsonNet (mono- en multidisciplinair) en bij het Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi (multidisciplinair).