(035) 772 10 23 info@spreektaal.nl

Bij SpreekTaal zijn we lid van beroepsorganisatie NVLF en staan als kwaliteitsgeregistreerde in het Kwaliteitsregister Paramedici. We hebben veel ervaring met allerlei soorten logopedische klachten en breiden onze kennis voortdurend uit door  het volgen van bij- en nascholing en de nieuwste ontwikkelingen. Een aantal van onze logopedisten heeft zich gespecialiseerd.

Uw ervaring met ons en onze praktijk is belangrijk voor ons. U kunt ons helpen om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Daartoe laten we door een officieel bureau, Qualizorg, gedurende het hele jaar Patiënttevredenheidsonderzoek (PREM) uitvoeren. Tijdens de intake wordt met u overlegd of u hieraan wilt meewerken. Hoe een en ander in zijn werk gaat kunt u zien in dit filmpje (1minuut 8 seconden).

Zorgaanbieders
De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Kwaliteit
In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Maatregelen vanaf 1 januari 2017
Wij beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Ook zijn wij aangesloten bij een geschilleninstantie.

Wanneer u een klacht heeft over een van ons, hopen wij dat u dit met de betreffende logopedist bespreekt, of met de directeur. Zij zal het probleem met u bespreken en als het toch niet tot een oplossing komt, u verwijzen naar  klachtenfunctionaris. Deze zal met u proberen het probleem alsnog naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.

Voor meer informatie klikt u hier Klacht en geschillen regeling.

Klachten

15 + 15 =

Complimenten

6 + 4 =