Communicatie

Communicatie

Logopedie gaat over communicatie. Communicatie is een samenspel tussen spreken, horen, begrijpen, verstaan en denken. Als er een communicatieprobleem ontstaat dan heeft dat grote gevolgen voor u en uw omgeving. Onze logopedisten kunnen dan hulp bieden, door het stellen van