Gehoor

Doofheid op latere leeftijd

Met doofheid op latere leeftijd wordt doofheid bedoeld die ontstaat nadat de spraaken taalontwikkeling zijn voltooid.

Wat is slechthorendheid?

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd verworven worden.

Gebarentaal

Gebaren zijn eenvoudiger te realiseren dan gesproken taal. Maar kind dat leert praten zal altijd het gesproken woord boven een gebaar verkiezen wanneer hij daar de mogelijkheid toe heeft. Wanneer het spreken bij uw kind niet vanzelf op gang komt,

Spraakafzien

Wanneer uw gehoor achteruit gaat, en u baat zou hebben bij het beter leren spraakafzien, kan de logopedist u leren om tot wel 75% van een gesproken boodschap door spraakafzien te kunnen begrijpen. Het is daarbij belangrijk dat niet alleen