(035) 772 10 23 info@spreektaal.nl

Senioren

Communicatie vinden we bij SpreekTaal logopedisten een eerste levensbehoefte. Wanneer dit, om wat voor reden dan ook, bemoeilijkt of verstoord wordt, is het van groot belang dat u hiermee geholpen wordt. In ons team werken logopedisten met zeer veel ervaring op het gebied van spraak-, taal-, eet en drink- en stemproblemen bij senioren.

Behandelingen op locatie zijn mogelijk voor mensen die revalideren of permanent wonen in de zorginstellingen Inovum en Hilverzorg. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een van onze logopedisten bij u aan huis te laten komen.

We werken bovendien samen met een ergotherapeut, diëtist en fysiotherapeut, binnen de PECG (Paramedisch Expertise Centrum ‘t Gooi). Wij komen ook aan huis en een van de behandelaren is uw contactpersoon. zo hebben en houden we korte lijnen met elkaar.