Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Logopedie bij cliënten met een verstandelijke beperking vraagt een specialistische aanpak. SpreekTaal logopedisten kan deze aanpak bieden! Wij hebben ervaring in het behandelen van zowel (zeer jonge) kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gebruiken van Totale Communicatie en

Syndroom van down

Een vroegtijdige start van de behandeling van een kind met Downsyndroom kan veel problemen en vragen bij ouders voorkomen. Informatie over het ontstaan van de problemen en het steunen van de ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De