Verstandelijke beperking

Logopedie bij cliënten met een verstandelijke beperking vraagt een specialistische aanpak. SpreekTaal logopedisten kan deze aanpak bieden! Wij hebben ervaring in het behandelen van zowel (zeer jonge) kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking.

Het gebruiken van Totale Communicatie en Ondersteunende Communicatie is vaak onmisbaar in de behandeling van mensen met een beperking. Logopedie helpt de functionele communicatie tussen de cliënt en zijn/haar omgeving optimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere Ondersteunende Gebaren, verwijzers en/of planborden bestaande uit pictogrammen, tekeningen, foto’s en/of voorwerpen en de methode “Leespraat”.

Ook wanneer sprake is van bijkomende problemen zoals autisme, hoorproblemen of eet- en drinkproblemen kunnen we begeleiding en/of behandeling bieden. Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de naaste omgeving van de cliënt.

Interessante informatie?
Deel het dan nu gemakkelijk via Facebook, Twitter en LinkedIn!