Syndroom van down

Een vroegtijdige start van de behandeling van een kind met Downsyndroom kan veel problemen en vragen bij ouders voorkomen. Informatie over het ontstaan van de problemen en het steunen van de ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.
De logopedische begeleiding in de eerste fase is onderverdeeld in drinken uit de borst/fles, smaakgewenning, eten van de lepel, uitbreiding wat betreft smaak en consistentie, kauwen, drinken uit een beker, flesvoeding afbouwen, mondmotoriek en speekselcontrole. Wanneer het kind ouder wordt, verschuift in de meeste gevallende de hulpvraag steeds meer richting het stimuleren van de communicatieve vaardigheden.

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het spreken. De ontwikkeling van het spreken wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. 
Door het oefenen met leeswoorden zal een kind meer gaan praten, woorden gemakkelijker kunnen oproepen, langere zinnetjes gaan maken, en beter verstaanbaar gaan praten. Dit is de methode “Leespraat” die een van onze logopedisten ook daadwerkelijk kan aanbieden, wanneer u meer informatie over deze behandeling wilt kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen.

Interessante informatie?
Deel het dan nu gemakkelijk via Facebook, Twitter en LinkedIn!