Merel van den Assum

Communiceren vind ik een eerste levensbehoefte. Mensen van jong tot oud (weer) te laten communiceren op welke manier dan ook, is mijn belangrijkste motivatie geweest om logopedist te worden.
Dat logopedie over meer gaat dan alleen praten, blijft me boeien. Om bijvoorbeeld iemand met slikproblemen weer veilig te kunnen laten eten en drinken vind ik ook geweldig.