Femke Bakker

Femke werkt een deel van de week met volwassenen met een verstandelijke beperking bij Abrona in Zeist. De logopedie daar is gericht op communicatie, eten & drinken en gehoor.

Verder heeft zij een achtergrond als pedagogisch medewerker. Haar ervaring neemt ze mee in de behandeling van kinderen met uiteenlopende logopedische problemen. Femke behandelt graag de jonge en ook de bijzondere kinderen (Met bijv. autisme spectrum stoornis). Zij is bedreven in het verhelpen van articulatieproblemen, tweede taalverwervingsproblemen en meer.