Eline Vos

Van december 2012 tot en met maart 2014 werkte ik met veel plezier bij SpreekTaal logopedisten. Samen met Brechje verzorgde ik de logopedie voor Inovum en Hilverzorg. Dit zijn zorginstellingen met een heel aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen binnen het Gooi. Ook behandelde ik mensen aan huis. Daarnaast werkte ik een dag in de week op locatie Zonnestraal waar ik afwisselend kinderen met spraak- en taalproblemen en volwassen met stemproblemen behandelde. Juist door het afwisselende werk en het contact met cliënten is mijn werk als logopedist nooit saai.