Janneke van Weelden

  • T: tijdelijk afwezig

Vaak wordt er bij logopedie gedacht aan ‘praten’. Maar vóórdat kinderen hiermee beginnen is er al heel wat aan vooraf gegaan. Dit gedeelte vind ik erg boeiend, zowel bij kinderen met een normale ontwikkeling als bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met een beperking of handicap zoals een autisme spectrum stoornis (ASS) of het downsyndroom.

Sinds 2003 werk ik als logopedist, aanvankelijk als allround logopedist en later met een specialisatie in de pre-verbale logopedie en sensorische integratieverwerking. Ik heb onder andere bij- en nascholing gevolgd op het gebied van autisme, zeer moeilijk lerende kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, downsyndroom en TOLK. Maar ook op het gebied van OMFT en eet- en drink problematiek.

Bij de Preverbale logopedie gaat de aandacht uit naar het stimuleren van de voorwaarden van de vroege taal- en spraakontwikkeling en het inzetten van diverse middelen om de communicatie te ondersteunen zoals pictogrammen, foto’s of gebaren.

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie vanuit ons lichaam en de wereld om ons heen op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat je er op de juiste manier op kunt reageren.

De informatie verzamelen we met behulp van onze zintuigen. Wanneer we iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet. Ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden en kruipen of lopen maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen.

Bij sensorische informatieverwerking neemt naast het kijken en luisteren naar, het aangeraakt worden, het voelen van, het bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een heel belangrijke plaats in. Ik vind de combinatie van SI en logopedie een heel waardevolle, voor zowel heel jonge kinderen (zuigelingen, peuters) als voor kinderen bij wie deze informatieverwerking anders verloopt.