Anneke Tromp

  • T: 06-207 802 00
  • E: anneke@spreektaal.nl

Communiceren vind ik een eerste levensbehoefte. Mensen van jong tot oud (weer) te laten communiceren op welke manier dan ook, is mijn belangrijkste motivatie geweest om logopedist te worden.

Dat logopedie over meer gaat dan alleen praten, blijft me boeien. Om bijvoorbeeld iemand met slikproblemen weer veilig te kunnen laten eten en drinken vind ik geweldig.

Het is belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt met uw probleem. Dat is het begin van de oplossing. Nadat we onderzoek hebben gedaan, zullen we samen met u bepalen hoe dat probleem het beste opgelost kan worden.

Regelmatig geef ik voorlichting aan patiëntenverenigingen, medewerkers van zorginstellingen, peuterspeelzalen en scholen. Allerlei logopedische onderwerpen kunnen aan bod komen, zoals niet-aangeboren hersenletsel, strottenhoofdkanker, slikproblemen, spraak-taalontwikkeling of leesbevordering.