Autisme

Er zijn verschillende vormen van autisme, daarom wordt er meestal gesproken over een stoornis in het autistisch spectrum of autismespectrumstoornis (ASS) . Kinderen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Dit kan moeilijkheden of problemen veroorzaken tijdens de communicatie.
Deze kinderen geven vaak een andere betekenis aan informatie en ervaren daardoor problemen bij het begrijpen en begrepen worden. Ook kan het voorkomen dat de spraak/taalontwikkeling verstoord is.

SpreekTaal logopedisten heeft een ruime ervaring in het onderzoeken, behandelen en het omgaan met kinderen met autisme in al zijn verschijningsvormen. Wij bieden de mogelijkheid tot gedegen onderzoek en behandeling wanneer het vermoeden bestaat dat de spraak/taalontwikkeling is verstoord of wanneer er communicatieve problemen worden ervaren.

De hulpvraag van het kind en/of diens omgeving speelt bij ons een centrale rol tijdens de behandeling.

Zie voor meer informatie ook “verstandelijke beperking” op onze site.

Interessante informatie?
Deel het dan nu gemakkelijk via Facebook, Twitter en LinkedIn!